Sääntöjen määräinen kevätkokous

27.4.2022

Kevätkokous pidetään Kotapirtillä 19.5.22 klo 17, Mikonsaarentie 180.

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa 

2. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. määrätään jäsenmaksujen ja kannattaja jäsenmaksujen suuruudet 

5. päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten korvauksista

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 

7. valitaan puheenjohtaja 

8. valitaan kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi  

9. valitaan kaksi (2) varajäsentä yhdeksi (1) toimintakaudeksi  

10. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11. käsitellään hallituksen esittämät muut asiat 

 

Tervetuloa!

 

Hallitus