COVID-19 OHJEISTUKSIA, päivitetty 3.11

17.11.2020

Koronatilanne (COVID-19) on Suomessa siirtymässä useilla alueilla leviämisvaiheeseen. Suomen Olympiakomitea ja Suomen Taitoluisteluliitto muistuttavat, että urheiluseurat ovat avainasemassa turvaamassa liikunta- ja urheilutoiminnan jatkuvuuden kriisin aikana. Onkin tärkeää, että jokainen luistelija, valmentaja ja taustahenkilö sitoutuu harrastuksessa ja muussa arjessaan viruksen leviämistä ehkäiseviin toimenpiteisiin.

Perusohjeet hygieniasta pätevät jäähallilla ja hallin ulkopuolella 

 1. Saavu vain terveenä harjoituksiin, kouluun ja työpaikalle 
 2. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta 
 3. Noudata hyvää yskimishygieniaa (yski hihaan tai kertakäyttöiseen paperiin) 

Kun jokainen tulee hallille vain terveenä ja noudattaa yllä olevaa perusoheistusta hyvän hygienian osalta ja mahdollisia viranomaisohjeita (THL ja muut viranomaiset), voi harjoitella normaalisti. 

Suomen Taitoluisteluliitto suosittelee vahvasti myös seuraavia asioita 

 • Harjoitukseen saavutaan ja poistutaan ripeästi; turhaa oleskelua hallilla, esimerkiksi koppitiloissa vältetään edelleen 
 • Harjoituksissa ja kilpailutilanteissa urheilijoiden/joukkueiden mukana liikkuvat vain valmentajat ja tarvittavat toimihenkilöt 
 • Pukukopeissa pidetään mahdollisuuksien mukaan huolta turvaväleistä (1–2 m) 
 • Hallille saavuttaessa ja poistuttaessa kädet pestään huolellisesti tai käytetään käsihuuhdetta 
 • Harjoituksissa käytetään vain omaa juomapulloa 
 • Yhteiskäytössä olevat oheistreenivälineet (painot, kuntopyörät jne.) pyyhitään käytön jälkeen 
 • Harjoituksessa huolehditaan yskimis-, aivastamis- ja niistämishygieniasta 
 • Jokainen huolehtii omista varusteistaan eikä koske muiden varusteisiin 
 • Leiri- ja kilpailumatkoilla kiinnitetään erityishuomiota hygieniaan ja sovitaan urheilijoiden käytännöt mm. yhteisruokailujen, matkustamisen ja majoituspaikkojen osalta 

Kasvomaskin käyttö 

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Maskien teho perustuu osin siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti. Kasvomaskia suositellaan käytettävän kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Suomen Taitoluisteluliitto suosittaa vahvasti maskin käyttöä harjoitusten aikana jäähallin yleisissä tiloissa ja koppikäytävillä. Kilpailuiden aikaisesta maskin käytöstä ks. kilpailujärjestämiseen liittyvät ohjeet

THL:n kasvomaskisuositus on tällä hetkellä voimassa koko maassa, ja suositus on jaettu koronaepidemian eri vaiheisiin: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Alueesi tilanteen voit tarkistaa täältä. Lisätietoa suosituksista eri vaiheissa THL:n sivuilta 

Joukkueen mahdollinen altistuminen ja karanteeni 

Jos joukkueen jäsenellä ilmenee koronavirusinfektioon viittavia oireita, edellisen vuorokauden aikana lähikontaktissa olleet asettavat itsensä karanteeniin, kunnes testitulos on selvillä. Jos tulos on negatiivinen, altistuneiden karanteeni voidaan lopettaa. 

Jos koronavirustesti on positiivinen, tartuntatautilain mukaisesti alueen tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee epidemioiden selvitystä ja tartunnan jäljittämistä ja määrittää karanteeniin asetettavat henkilöt. Varsinaisen karanteenin pituus on yleensä 10 päivää eikä varsinaisen karanteenin pituutta voida lyhentää koronatestillä.

Mikäli havaitset koronavirukseen viittaavia oireita, toimi THL:n ohjeiden mukaisesti. 
THL: Toimintaohje epäiltäessä COVID-19 aiheuttamaa infektiota
THL: Karanteeni ja eristys
Olympiakomitea: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista urheiluun

Matkustaminen 

Seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita matkustamisesta ja karanteeneista:
THL Matkustaminen ja koronaviruspandemia 

Suosittelemme seuraamaan ajankohtaista koronavirusinformaatiota 

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19
Valtioneuvosto: Tietoa koronaviruksesta
Olympiakomitea: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun  
Aluehallintovirasto (AVI): Usein kysyttyjä kysymyksiä aihealueittain

Yleisötilaisuuksista  

Muistutamme, että kilpailuja voidaan toistaiseksi järjestää alla mainituin ehdoin. Ks. lisäksi kilpailunjärjestämiseen liittyvät ohjeet korona-aikana. 

Aluehallintoviraston päätösten mukaan yli 50 hengen tapahtumia voidaan järjestää lokakuussa sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeen taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös 6.5.2020 ja siihen liittyvä linjaus yli 50 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisestä eritysjärjestelyin. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että: 

 • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 
  1–2 metrin turvavälien ylläpitämiseksi 
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä 
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.