Lappeenrannan luistelijoiden kevätkokous 4.5.2021 klo 18

22.4.2021

Tervetuloa seuran kevätkokoukseen 4.5 klo 18. Kevätkokous järjestetään teams-kokouksena, linkki kokoukseen seuran jäsenille sähköpostilla.

 

 

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

2. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. määrätään jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet

5. päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten korvauksista

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

7. valitaan puheenjohtaja

8. valitaan kaksi (2) hallituksen varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi

9. valitaan kaksi (2) varajäsentä yhdeksi (1) toimintakaudeksi

10. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

13. käsitellään hallituksen esittämät muut asiat

 

Tervetuloa!

 

Hallitus