Varautuminen sähköpulatilanteisiin ja mahdollisiin sähkökatko

10.12.2022

Pohjoismaiden sähkönsiirtoverkko voi ylikuormittua talven (tammi-maaliskuu) 2023 aikana. Mikäli tällainen ylikuormitustilanne uhkaisi sähkönsiirtoverkkoa, on valtakunnallisesti suunniteltu, että verkkoyhtiöt rajoittavat kuluttajien sähkönjakelua kaksituntia kestävillä sähkökatkoilla.

Lappeenrantalaiset liikuntaseurat


Varautuminen sähköpulatilanteisiin ja mahdollisiin sähkökatkoihin talvella 2023, Lappeenrannan kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa
Pohjoismaiden sähkönsiirtoverkko voi ylikuormittua talven (tammi-maaliskuu) 2023 aikana. Mikäli tällainen ylikuormitustilanne uhkaisi sähkönsiirtoverkkoa, on valtakunnallisesti suunniteltu, että verkkoyhtiöt rajoittavat kuluttajien sähkönjakelua kaksituntia kestävillä sähkökatkoilla. Katkot koskisivat suuria kulutuspiikin ajankohtia eli aamupäivää ja iltapäivää. Tarkkoja kellonaikoja emme tiedä tässä vaiheessa. Sähkökatkojen on suunniteltu kiertävän kuluttajakohtaisesti siten, että sähkökatkon jälkeen seuraava katko voisi olla aikaisintaan kahdentunnin kuluttua edellisestä katkoksesta. Lappeenrannassa sähkökatkot koskisivat alueellisesti ei siis kerralla koko Lappeenrannan aluetta.
Sähkökatkon sattuessa kaikissa Lappeenrannan kaupungin ylläpitämissä liikuntarakennuksissa on säännösten mukaiset turva- ja poistumistievalaistusjärjestelmät, jotka on akkuvarmennettu vähintään 1h ajaksi. Turvajärjestelmillä (mm. paloilmoittimet ja kulunvalvontalaitteet) on akkuvarmennus siten että 2h sähkökatko ei aiheuta häiriötä näiden toimintaan. Tiloissa, joissa työskentelee kaupungin omia työntekijöitä, he auttavat asiakkaita tiloista poistumisessa ja asian informoinnissa.
Mahdolliset sähkökatkokset voidaan luokitella kahteen luokkaan
A. Reilussa ajassa ennakkoon tiedettävät sähkökatkot (vähintään 2 vuorokautta ennen)
B. Lyhyellä varoitusajalla ilmoitettava sähkökatko (alle 1 tunti, todennäköisyys pieni)
Toimintaohjeita sähkökatkotilanteissa ja niitä ennakoidessa:
1. Kaupunki ja liikuntatoimi tiedottavat mahdollisista tulevista sähkökatkoksista yleisesti ja liikuntapaikkojen osalta vuoroja varanneita tahoja etukäteen.
2. Sähkökatkojen aikana liikuntatilat ovat suljettuja ja niistä tulee poistua ennen katkosten alkua, ellei tilanne synny erityisen lyhyellä varoitusajalla.
3. Vuoron vastuuhenkilön (valmentaja, ohjaaja, joukkueenjohtaja jne.) tulee ohjata vuoroa käyttävät henkilöt tiloista ulos, joissa ei ole kaupungin työntekijöitä esim. koulujen liikuntasalit.
4. Sähkökatkon aikana vältä
o hissin käyttöä, mikäli sellainen löytyy tilasta
o veden turhaa käyttöä
o wc:tä, ellei hätä ole kiireinen
Sähkökatkon aikana vettä tulee hanoista ja putkistosta, koska vesitornien kautta vesi tulee paineella kiinteistöihin. Käyttöveden lämpötilan säätö ei kuitenkaan toimi ja veden lämpötila voi olla todella kuumaa. Jätevesipumppaamot, mitkä sijaitsevat usein alavissa kohdissa tai vesistöjen rannoilla, eivät pääsääntöisesti toimi. Jätevesipumppaamoilla on
2 (3)
jonkin verran allastilaa jäteveden varastointia varten. Edellä mainituista syistä veden- ja vessojen käyttöä tulee välttää sähkökatkojen aikana.
5. Perutuista harjoitus- ja otteluvuoroista ei peritä maksuja. Uudet ottelu- ja kilpailu- ja harjoitusvuorovaraukset tehtävä uudelleen.
6. Äkilliset ottelu- kilpailutilanteissa tulevat sähkökatkot ovat varmaan haasteellisimpia tilanteita
o yleisö tulee ohjata turvallisesti tiloista ulos (järjestyksenvalvojat)
o käyttäkää kenttäkuulutusta asiasta tiedottamisessa. Kuulutuksessa pyrittävä rauhoittavaan tilanteen kuvaamiseen.
7. Liikuntapaikka avataan käyttöön, kun sen käyttöturvallisuus on todettu liikuntatoimen henkilökunnan toimesta.


Petri Ruotsalainen 040 846 1678
liikuntapalvelupäällikkö