Lappeenrannan luistelijoiden vuosikokous 11.10 klo 17:30-19:30

22.9.2023

Seuramme vuosikokous pidetään 11.10 klo 17:30-19:30 Paikkana kokoustila Oksman, Urheilutalolla

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

2. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. määrätään jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet

5. päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten korvauksista

6. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

7. valitaan puheenjohtaja

8. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet yhdeksi toimintavuodeksi

9. valitaan kaksi (2) varajäsentä yhdeksi (1) toimintavuodeksi

10.valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

12.käsitellään hallituksen esittämät muut asiat