KUMPPANUUSSOPIMUS VÄHÄVARAISTEN PERHEIDEN LASTEN JA NUORTEN HARRASTUKSEN TUKEMISEKSI

29.2.2024

Kaupunginhallituksen hyväksymä toimintamalli vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen.

Avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden lasten tai nuorten perusharrastustoimintaa. Perusharrastustoiminnaksi lasketaan lasten tai nuorten viikoittainen harrastaminen ohjatussa harrastustoiminnassa.

Avustuksella katettavan harrastuksen tuki saa olla korkeintaan

50 euroa kuukaudessa, 600 €/vuosi yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perusharrastustoiminnan hintaan kuuluvaksi.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat avustuksen käyttöaikana toteutuneet avustuksen käyttötarkoituksen toteutumisen kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kustannukset.

Kustannukset, joita ei hyväksytä:

 yhdistyksen henkilöstö- ja hallintokulut  yhdistyksen kaupallinen toiminta  välinehankinnat  yhdistyksen varainhankinnan kustannukset  yhdistyksen liike- ja sijoitustoiminnan kustannukset  poistot, varaukset  laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kustannuksiin  lainojen lyhennykset ja korot

Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää mahdollisimman pikaisesti  sähköpostitse:  johanna.suurkaulio@gmail.com Seuran hallitus päättää kenelle tuki myönnetään ja minkä suuruisena.

Hakuaika päättyy 10.3.2024