Arvot

image/svg+xml VALMENTAJA SEURA LUISTELIJA

 

Seuran toiminnan tavoitteena on luoda ja ylläpitää edellytykset laaja-alaiselle ja tasokkaalle kilpa- ja harrastajatason taitoluistelulle omalla toiminta-alueellamme. Uskomme, että tervehenkinen sekä kasvua ja kehittymistä tukeva urheiluseura muodostuu yhteisöstä, jossa toisia kannustetaan, ei kadehdita eikä kiusata. Toiminta on avointa, kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja valmentajalle turvataan työrauha.

Vastuullisuus luistelijoita, jäseniemme, työntekijöitämme sekä toimintaympäristöämme kohtaan on tärkeä osa jokapäiväistä toimintaamme.

Luistelijoiden valmennuksessa painotamme urheilijalähtöistä valmennusta, jossa jokaisella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omalla taitotasollaan positiivisen palautteen kannustamana.  Lajitaitojen kehittymisen ohella toiminnan keskiössä on luistelijan henkinen hyvinvointi sekä terveen itsetunnon rakentuminen.

Seuratyönantajana pidämme huolta työntekijöidemme hyvinvoinnista tarjoamalla heille hyvän työskentelyilmapiirin sekä työrauhan. Seuratoiminnassa noudatamme hyvää hallintotapaa.

Kannamme vastuuta toimintaympäristöstämme Lappeenrannassa ja lähialueilla tekemällä yhteistyötä kaupungin sekä lähialueen muiden seuratoimijoiden kanssa. Tarjoamme kaupungin lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa ja nauttia liikunnan riemusta turvallisessa ja henkistä kasvua positiivisesti tukevassa ympäristössä. Osallistumme aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja tarjoamme liikunnan elämyksiä kaupunkilaisille esimerkiksi vuosittain järjestetyn koko perheen kevätnäytöksen myötä.

 

Lappeenrannan Luistelijat ry:n toiminta kiteytyy seuraaviin arvoihin:

Liikunnan ilo kannustavassa ilmapiirissä

Reilu peli

Luistelijalähtöinen tasavertainen valmennus