Pelisäännöt

LRL&SaiML luistelukoulun pelisäännöt ja vastuut

 

Luistelukoululainen

 • Kuuntelee ohjaajaa
 • Ei fyysisesti tai sanallisesti häiritse toisia tunnin aikana
 • Kommunikoi luistelukoulussa opetuskielellä
 • Ei syrji ketään tai ole epäkohtelias muita luistelijoita kohtaan
 • Noudattaa muita ohjaajan asettamia pelisääntöjä ja ohjeistuksia luistelutunnilla

 

Vanhempi/huoltaja

 • Huolehtii lapselle oikeanlaiset varusteet 
 • Antaa ohjaajille työrauhan ja lapselle harjoittelurauhan luistelukoulutunnin aikana
 • Kommunikoi luistelukoulun ohjaajien ja/tai vastuuhenkilöiden kanssa mietityttävissä tilanteissa ennen tai jälkeen tunnin
 • Huolehtii, että lapsi tiedostaa luistelukoulun pelisäännöt ennen luistelukouluun osallistumista
 • Huolehtii lapsen ilmoittautumisen luistelukouluun

 

Luistelukoulun ohjaajat

 • Takaa turvallisuuden, esteettömän liikkumisen ja osallistumisen luistelukoulun aikana
 • Tarjoaa laadukkaan ja tavoitteiden mukaisen luistelukoulutunnin
 • Huolehtii tunnilla hyvästä harjoitteluilmapiiristä
 • Kommunikoi vanhempien kanssa
 • Puuttuu ongelmatilanteisiin ja selvittää ne parhaansa mukaan
 • Ohjeistaa vanhempia ja lasta mm. varusteissa tai oikean ryhmän valinnassa
 • Huomioi jokaisen lapsen yksilöllisen kehityksen
 • Huolehtii tiedottamisesta esim. Näytökset, tulevat tunnit, muutokset tuntien ajankohtiin

 

Luistelukoulun vastuuhenkilöt

 • Huolehtii tiedottamisesta esim. Näytökset, tulevat tunnit, muutokset tuntien ajankohtiin
 • Vastaa luistelukoulun turvallisuudesta
 • Puuttuu ongelmatilanteisiin ja selvittää ne parhaansa mukaan
 • Ohjeistaa vanhempia ja lasta mm. varusteissa tai oikean ryhmän valinnassa
 • Kommunikoi ohjaajien kanssa
 • Kommunikoi vanhempien kanssa
 • Huolehtii jokaiselle luistelukoululaiselle luistelukoulupassin hankinnan

 

Luistelukoulun avustaja (seurojen luistelijat)

 • Auttaa ja avustaa turvallisesti lasta jäällä pystyssä pysymisessä ja ohjeistuksien ymmärtämisessä
 • Auttaa ohjaajaa tunnin rakentamisessa
 • Kommunikoi lapsen kanssa ja auttaa ongelmatilanteissa